Değerlerimiz

Değerlerimiz

Temel değerlerimiz dürüstlük, doğruluk ve insanlara saygıdır. Shell Genel İş İlkeleri, Çalışma Kuralları ve Etik Kurallar, Shell'deki herkesin bu değerlere paralel hareket etmesine ve ilgili tüm yasalara ve yönetmeliklere uymasına yardımcı olur.

 

Shell Genel İş İlkeleri

Zorlu bir dünyada faaliyet gösteren küresel bir enerji şirketi olarak performans ve etik davranış standartlarımızı yüksek düzeyde tutuyoruz. Temel değerlerimiz olan dürüstlük, doğruluk ve insanlara saygıya uygun yaşamamız itibarımızı güçlendiriyor. Sekiz İş İlkemiz bu temel değerlere dayanıyor ve güven, açıklık, ekip çalışması ve profesyonelliği nasıl desteklediğimizi ve yaptıklarımızdan nasıl gurur duyduğumuzu gösteriyor.

Genel İş İlkeleri'mizi 1976'da yayınladığımızda inançlarını belirten ve paylaşan ilk küresel şirketlerden biri olduk. Bu ilkeler çerçevesinde sürdürülebilir kalkınmaya, kısa ve uzun vadeli çıkarların dengelenmesine ve aldığımız kararlarda ekonomik, çevresel ve sosyal hususların bütünleştirilmesine katkıda bulunmayı taahhüt ediyoruz.

Tüm Shell çalışanlarının ve yüklenicilerinin ve faaliyet gösterdiğimiz ortak girişimlerde bulunanların her zaman iş ilkelerimizi anlaması ve bunlara göre davranması bekleniyor. Birlikte çalışmadığımız tedarikçileri ve ortak girişimcileri de muadil ilkeleri uygulamaya teşvik ediyoruz.

Shell Genel İş İlkelerini Türkçe olarak indirin

Shell Çalışma Kuralları

Çalışma Kurallarımız, Shell Genel İş İlkelerinin temel değerlerimize paralel olarak nasıl uygulanacağı konusunda çalışanlarımıza rehberlik etmektedir. Yasalara ve yönetmeliklere nasıl uyulacağı ve müşterilerle, toplumlarla ve çalışma arkadaşlarıyla nasıl ilişki kurulacağı konusunda pratik tavsiyeler sunmaktadır.

Shell Çalışma Kuralları, çalışanlarımızın uymalarını beklediğimiz standartları ve benimsemelerini beklediğimiz davranışları açıklamaktadır.

+ Hızlı Başvuru